Verbreed je wereldbeeld bij Weekendschool De WereldWijzer

Kinderen zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Dat gaat verder dan je best doen op school en huiswerk maken. Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid in hun directe omgeving kennis te maken met beroepen en (werk)werelden die bij hen en hun talenten zouden kunnen passen. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik op zijn of haar mogelijkheden krijgt. Weekendschool De WereldWijzer zorgt voor ontmoetingen die naast deze verbreding van de omgeving ook meer inzicht geeft in de wereld achter de schermen. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren. Daarnaast vormen gelijkgestemde nieuwsgierige kinderen ook een steun en inspiratie voor elkaar. Zo ontstaat de dialoog die een jongere met zijn omgeving aangaat. Het is de omgeving die we inspirerend en uitdagend kunnen maken. Zo slaat de nieuwsgierigheid om in vragen stellen en leren vanuit de eigen interesse. 
Meer actuele informatie vind u op onze Facebook-pagina:

 • Raadslid voor één dag
 • Een kijkje bij de politie
 • Sleutelen aan auto’s bij autobedrijf Schoolderman
 • Alles over de Bouw bij Kappert Bouwbedrijf
 • Transport en logistiek bij Addink
 • Een Hotel runnen bij Intell
 • Bezoek aan de Brandweer
 • Toneel met Acteur Thijs
 • Albert Heijn de Brink achter de schermen
 • Op de boerderij bij Rouwbroek
 • Wat doet een archeoloog in onze stad

 • Boer Kip
 • Bezoek aan een Imker
 • Bakkerij de Driekant
 • De technische dienst van ons ziekenhuis

Alles over Weekendschool De WereldWijzer

Weekendschool De WereldWijzer wil nieuwsgierige en ambitieuze kinderen een netwerk van interessante Zutphense professionals bieden die hen inspireren en motiveren om te blijven leren en werken aan een kansrijke toekomst.
Weekendschool De WereldWijzer draagt haar specifieke naam omdat de gastdocenten de kinderen als het ware de verschillende (werk)werelden wijzen. Zij laten hun achter de schermen zien hoe de wereld werkt en tonen dat deze vaak groter is dan gedacht. Maar ook omdat de (gast)docenten en begeleiders zich niet opstellen als onderwijzers maar meer als een soort wereldwijzers. Zij laten richtingen en mogelijkheden zien en stimuleren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. De Weekendschool investeert in het vergroten van de wereld van kinderen die later de maatschappij zullen vormen. daarmee maakt de Weekendschool de wereld een beetje wijzer. 

zo neem je contact op

Vrijwilligers oproep

We zoeken vrijwilligers met een passie voor jongeren die met ons meegaan tijdens de excursies op zo’n 12 zondagen per schooljaar.

neem contact op

Vrienden, partners, sponsoren

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op per e-mail: 

mail ons

Bezoeklocaties en meer

Onze adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen en overige informatie treft u aan op de contactpagina.

naar contact

weekendschool de wereldwijzer in beeld